Echo's

Belangrijke informatie alvorens de echo

13 weken echo

Sinds 1 september 2021 krijgen alle zwangere vrouwen een 13-wekenecho aangeboden. Dit aanbod staat naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. Als er vervolgonderzoek nodig is, heeft u meer tijd om te bepalen wat u met de uitslag doet. Dit onderzoek is een vorm van prenatale screening en is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar het kan u ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u het onderzoek wilt. 

Structureel echoscopisch onderzoek

De 13-wekenecho is een structureel echoscopisch onderzoek van uw kind. Er wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van uw kindje. Er wordt niet gekeken naar het geslacht van uw kindje.  De echo duurt ongeveer 30 minuten.  Soms kan de echoscopist niet alles goed zien. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen. Die krijgt u dan meteen. Als u geen vaginale echo wilt, kunt u deze weigeren. De 13-wekenecho is, net als de 20-wekenecho, geen garantie voor een gezond kind. De echoscopist kan niet alle afwijkingen zien bij de 13-wekenecho en de 20-wekenecho. Dat betekent dat uw kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed. 

De uitslag

De uitslag van de 13- wekenecho wordt direct na het onderzoek met u besproken en vervolgens via Zorgmail verstuurd naar uw verloskundige. De uitslag gaat ook naar de IMITAS-studie. Als bij de 13-wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden. U wordt dan doorverwezen naar het Erasmus MC. In dat geval wordt de 20-wekenecho ook in het Erasmus MC uitgevoerd.  Soms heeft de echoscopist het kind bekeken, maar kon niet alles goed zien. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met uw kind. Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kiest u voor een 20-wekenecho? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken. 

Bewust kiezen 

U bepaalt zelf of u de 13-wekenecho wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, kiest u zelf wat u met de uitslag doet. 

Wat weegt u af? 

Hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren? 

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt u zich hierop voor? 

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat u in verwachting bent van een kind met een lichamelijke afwijking. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten afbreken. Behalve met uw partner, eventueel familie en/of vrienden, kan u hierover ook met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog praten. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap. 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen 13-weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u ook hiervoor terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Omdat de 13 weken echo onder een wetenschappelijke studie valt, zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

20 weken echo

De 20-weken echo wordt al sinds 2007 aan alle zwangere in Nederland aangeboden. Deze echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. De 20-weken echo heeft als hoofddoel om eventuele lichamelijke afwijkingen op te sporen, voorbeelden hiervan zijn: open rug, open schedel, hartafwijking, gat in het middenrif of buikwand, problemen met de nieren of botten. Verder wordt er naar de groei gekeken, hoeveelheid vruchtwater en de locatie van de placenta.  

Prenatale screening

Dit onderzoek is een vorm van prenatale screening. Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar het kan u juist ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u het onderzoek wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek. 

De 20-wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op een echo. De 20-wekenecho is geen ‘pretecho’. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal deze dit alleen op uw verzoek vertellen. 

Als bij de 20-wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden. Er wordt voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek Prenatale Diagnostiek van het Reinier de Graaf Gasthuis (1e etage, Reinier de Graafweg 5, 2625AD Delft, tel: 015 2603060) of een ander ziekenhuis indien u daar onder zorg loopt.  

Placentalokalisatie

Bij de 20-wekenecho wordt er standaard gekeken naar de locatie van de placenta ten opzichte van de baarmoedermond. Indien de placenta vlak bij de baarmoedermond ligt, wordt een placentalokalisatie geadviseerd rond 30-32 weken zwangerschap. Indien de placenta op de achterwand van uw baarmoeder ligt, is dit hoogstwaarschijnlijk een vaginale echo. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan tijdig aan ons weten.  

Overige echo's

Bij De Look maken wij ook nog overige echo’s indien u een verwijzing heeft gekregen van uw zorgverlener:

Groeiecho

Soms is er in de zwangerschap een indicatie om groeiecho’s uit te voeren. Deze indicatie wordt gesteld door uw zorgverlener, bijvoorbeeld: een kleinere uitzetting van de buik t.o.v. de  zwangerschapsduur, of u heeft eerder een kind gekregen met een hoog of laag geboortegewicht. Bij een groeiecho wordt de schedelomtrek, buikomtrek en meting van het bovenbeen bot (femur) opgemeten, daarmee wordt er ook een geschat gewicht van de baby verkregen. Daarnaast wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de baby op dat moment. De uitslag wordt direct met u besproken, het daaropvolgende beleid wordt bepaald door uw eigen zorgverlener.  

Termijnecho

Bij de termijnecho wordt de definitieve uitgerekende datum bepaald tussen 10-12 weken zwangerschap, op basis van de kruin-romp lengte van de baby. Deze echo kan uitwendig uitgevoerd worden, tenzij de echoscopist geen duidelijke meting kan maken, dan kan een vaginale echo aangeboden worden. Komt u later dan 12 weken voor de termijnecho, dan wordt er op basis van andere metingen bij de baby een uitgerekende datum berekend.  

Liggingsbepaling

Aan het einde van de zwangerschap kan het nodig zijn om de ligging van uw baby te bepalen middels een echo. Bij deze echo wordt er gekeken of de baby in hoofdligging ligt (met het hoofd beneden).