13-wekenecho

Waarom een 13-wekenecho?

Sinds 1 september 2021 krijgen alle zwangere vrouwen een 13-wekenecho aangeboden. Dit aanbod staat naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. Als er vervolgonderzoek nodig is, heeft u meer tijd om te bepalen wat u met de uitslag doet. Dit onderzoek is een vorm van prenatale screening en is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar het kan u ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen.U bepaalt zelf of u het onderzoek wilt.

Wat is de 13-wekenecho

De 13-wekenecho is een structureel echoscopisch onderzoek van uw kind. Er wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van uw kindje. Er wordt niet gekeken naar het geslacht van uw kindje.
De echo duurt ongeveer 30 minuten. Een echo doet geen pijn. Uw kindje voelt niets van de echo. Het is ook niet gevaarlijk voor u of uw kindje.
Soms kan de echoscopist niet alles goed zien. Bijvoorbeeld als een vrouw zwaarder is, bij een litteken in de buikwand of als het kind verkeerd ligt. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen. Die krijgt u dan meteen. Als u geen vaginale echo wilt, kunt u deze weigeren.
Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen die gezien kunnen worden rond 13 weken zwangerschap zijn: grote open rug, open schedel of breuk of gat in de buik. De kruin-romp lengte van het kindje rond 13 weken zwangerschap is ongeveer 7,5 cm. Rond 20 weken is dit ongeveer 17 cm. Het kindje is dus kleiner en minder ver ontwikkeld.
De 13-wekenecho is, net als de 20-wekenecho, geen garantie voor een gezond kind. De echoscopist kan niet alle afwijkingen zien bij de 13-wekenecho en de 20-wekenecho. Dat betekent dat uw kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed.
Bij 95 van de 100 zwangerschappen zijn er geen aanwijzingen voor afwijkingen.
Bij 5 van de 100 zwangerschappen zijn er aanwijzingen voor afwijkingen.
 

De uitslag

De uitslag van de 13- wekenecho wordt direct na het onderzoek met u besproken en vervolgens via Zorgmail verstuurd naar uw verloskundige. De uitslag gaat ook naar de IMITAS-studie. Als bij de 13-wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden. U wordt dan doorverwezen naar het ErasmusMC. In dat geval wordt de 20-wekenecho ook in het ErasmusMC uitgevoerd.
Soms heeft de echoscopist het kind bekeken, maar kon niet alles goed zien. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met uw kind. Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kiest u voor een 20-wekenecho? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek, het zgn. Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek. De gevonden afwijkingen worden dan nader onderzocht. Soms wordt daarna nog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. Bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie is er een kleine kans op een miskraam.

Uit vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met uw kind. De bevindingen zullen uitgebreid worden besproken en hopelijk bent u hierna gerustgesteld.

Uit vervolgonderzoek kan ook blijken dat u in verwachting bent van een kind met een meer of minder ernstige lichamelijke afwijking. U krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medisch specialisten.

Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen.

Bewust kiezen

U bepaalt zelf of u de 13-wekenecho wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, kiest u zelf wat u met de uitslag doet.
Wat weegt u af?

  • Hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren?
  • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt u zich hierop voor?
  • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat u in verwachting bent van een kind met een lichamelijke afwijking. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten afbreken. Behalve met uw partner, eventueel familie en/of vrienden, kan u hierover ook met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog praten. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen 13-weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u ook hiervoor terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Omdat de 13 weken echo onder een wetenschappelijke studie valt, zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

Extra informatie kunt u vinden op de website: www.pns.nl